Dodaj Weekend u Outlook

Weekend Media FestivalRovinj, 18. - 21. 09. 2014.

Dobrodošli na Weekend 2014.

Predavači

Predavači

Predavači

Matej Klepec

Matej Klepec nalazi se na čelu slovenske podružnice kompanije Goldbach Audience, međunarodno priznate članice grupacije Goldbach sa sjedištem u Švicarskoj.

Goldbach Audience posluje pod pokroviteljstvom regionalnog projekta Goldbach Adriatic. Zahvaljujući svojem iskustvu, razmjeni znanja i novih tehnologija na području digitalnog marketinga unutar grupacije, Matej pomaže razviti poslovanje u jugoistočnoj Europi. Matej savjetuje kompanije o implementaciji naprednih digitalnih tehnologija i pruža podršku procesu na svim razinama poslovanja, posebice na području prodaje i strateškog marketinga.